ქიმიური დახვევა

თმის ქიმიური დახვევა არის სპეციალური პროცედურა, რომელიც სწორ თმას აქცევს ხვეულად.   მისი არსი ძალიან მარტივია: თმაზე ისმევა სპეციალური შემადგენლობა, რომელიც შედის რეაქციაში თმის კერატინთან და არბილებს თმას.

ამის შემდეგ სპეციალისტი აძლევს თმას სასურველ ფორმას (ბიგუდით ან პლოიკით), რომელიც ნარჩუნდება 3-6 თვის განმავლობაში.